Liberalerna Partille

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Västsverige

Facebook

Liberalerna Partille

Svenska grundskolan

Jan Björklund har vid många olika tillfällen sagt att han och Liberalerna önskar en återgång till en statlig styrning av skolan.
Jag har efter mer än 30 år som lärare och ca 10 år som skolpolitiker i Partille samma uppfattning. Den kommunala grundskolan bör styras och finansieras av den svenska staten, inte av kommunerna.
En skola som ger samma förutsättningar över hela Sverige är en bra utgångspunkt. Det skall inte vara upp till lokala politiker att avgöra nivån på undervisningen. Ungdomarna i en kommun skall inte ställas mot de äldre för att pengarna inte räcker till.
Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar elevernas utbildning men en av de mer grundläggande är utbildade lärare.
Vi har idag en kris inom läraryrket, det finns för få lärare och vi utbildar inte heller i den utsträckning som kommer att behövas. Olika kommuner försöker på olika sätt undgå eller kringgå de lagar som säger att endast legitimerade lärare skall undervisa och sätta betyg.
Vill man bo och sätta barn i skolan i en sådan kommun?
Framtiden ser inte ljusare ut eftersom kommunerna och SKL väljer att inte se problematiken och att det nu behövs andra lösningar än de som varit förhärskande de senaste åren.
Under årtionden har SKL och kommunerna i Sverige haft en negativ syn på läraryrket. Lärarna har tappat i lön och i status mycket beroende på den kyliga förhandlingsinställningen från SKL.
Nu har förutsättningarna förändrats, bl.a. beroende på legitimationens införande, den lärarbrist som skapats under årtionden har nu blivit synlig. Möjligheten att täppa till luckor i bemanningen på skolorna med vikarier av varierad kvalité har till stor del försvunnit.
Man kan ställa sig frågan. Varför söker inte ungdomar till lärarutbildningen eller varför slutar utbildade lärare bara efter några år? Varför har vi en vikande resultatnivå på olika internationella tester (delar av PISA redovisad 2017 undantagen)?
Ett av svaren kan vara att ungdomar med goda betyg från gymnasiet har att välja mellan ett ganska bra betalt arbete med god status yrken som ekonom, jurist eller liknande eller ett lågstatus arbete med dålig lön och oförskämt dåliga villkor. Kanske inte så svårt att förstå valet hos de flesta.
Av nästan samma skäl kan man inse att utbildade lärare efter några år i kontakt med verkligheten väljer att byta yrkesinriktning.
En undersökning i Finland gav bl.a. som resultat endast EN tydlig gemensam faktor för en framgångsrik grundskola och det var gymnasiebetygen hos de som arbetade som lärare. Bra elever blir bra lärare.
Vi måste få de bästa gymnasieeleverna att vilja bli lärare för att vi inte skall fortsätta tappa kompetens i framtiden. Man kan inte längre från landets kommuner välja bort att inse att framtiden ligger i våra barn och ungdomars händer. Den utbildning vi ger dem kommer att på olika sätt manifesteras i det samhälle vi har om 20 – 30 år.
Som en följd av lärarbristen har en huggsexa om lärare kommunerna emellan uppstått. Lönelyft på 5000 kr i månade för attraktiva lärare är ganska vanligt. Detta samtidigt som det kommer en ”normal” löneförhandling mellan parterna sammantaget gör detta att kommunernas kostnad för lärarlöner skenar.
Det är få kommuner om någon som klarar morgondagens situation inom budget.
Ett bra avtal kommer att tvinga fram extraordinära åtgärder i många av Sveriges kommuner. Vi kan bara hoppas att dessa håller sig inom lagen ramar.
Det blir inte billigare om staten tar över men det kommer inte att få samma omedelbara påverkan på enskilda kommuners övriga åtaganden. Mormor kommer inte att få minskad omvårdnad för att barnbarnen skall få t.ex. skolmat. Skolorna i hela Sverige kommer att få samma förutsättningar och möjligheter och förhoppningsvis på sikt bättre lärare genom att yrket vinner i status och lön.
Slutsats:
Svenska kommunala grundskolan 0 – 9 kan, bör och skall återföras och styras av staten så fort som möjligt. Friskolorna bör kunna fortsätta fungera som ett alternativ utanför den statliga styrningen.

Jan Nyström Liberalerna Partille
0739 050221

Läs mer

Fredag 27 juli 2018 – lördag 4 augusti 2018

Liberalerna på årets Pride 27 juli - 4 augusti

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.